MB: Zorunlu karşılık adımı, faizden daha etkili

PPK özetinde; kredilerin görece güçlü seyrini koruduğu vurgulanırken, gerekirse ilave tedbirler alınacağı bildirildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun 23 Mart’taki toplantısının özeti yayımlandı.

Merkez Bankası’nın Kasım ayından bu yana aldığı tedbirlerin yılın ikinci çeyreğinden itibaren krediler ve iç talep üzerinde etkili olmaya başlayacağı beklense de finansal istikrara ilişkin riskleri azaltmak için zorunlu karşılıklarda bir miktar daha artışa ihtiyaç duyulduğu değerlendirildi.

Yapılan açıklamada; kredilerin görece güçlü seyrini koruduğuna dikkat çekilerek, sıkılaştırmanın politika faizinden ziyade zorunlu karşılıklar vasıtasıyla yapılmasının daha etkili olduğu belirtildi.

Bu çerçevede Merkez Bankası’nın kısa vadeli yükümlülükler için zorunlu karşılıkta güçlü bir artışa gittiği vurgulanarak, gerekli görüldüğü takdirde aynı doğrultuda ilave tedbirler alınacağı bildirildi.

Açıklamada; Kurul üyelerinin, zorunlu karşılıkların krediler ve iç talebi sınırlamaya yönelik araçlardan sadece bir tanesi olduğunu not ettiği ve makro finansal risklerin azaltılması açısından diğer ilgili kurumların destekleyici tedbirlerinin önemine vurgu yaptığı aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, doğrudan kredi arzını kısmaya yönelik tedbirlerin Merkez Bankası’nın uyguladığı politikaların etkililiğini ve verimliliğini artıracağının da altı çizildi.

 Para Politikası Toplantı Özeti için tıklayın...

 

Etiketler