5 °C

Meclis'in gündemi yoğun

CHP'nin, Başbakan Erdoğan hakkında verdiği gensoru, Başbakan Yardımcısı Atalay hakkındaki soruşturma önergeleri, yarın Genel Kurul'da görüşülecek

Meclis'in gündemi yoğun

TBMM - Meclis'i bu hafta yoğun bir gündem bekliyor. 

TBMM Genel Kurulu, yarın da çalışacak. CHP'nin, ''BAŞKENTGAZ'ın ihale sürecini onaylayarak, kamunun ve halkın zarar görmesine neden olduğu'' iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler yarın yapılacak. 

Gensorunun ardından CHP'nin, Van'da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremden sonra 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen diğer depreme kadar bazı binalarda hasar tespiti yaptırılmadığı, halkın deprem bakımından riskli binalara girmemesi yönünde uyarılmadığı, ildeki kamuya açık binalarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığı iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında verdiği soruşturma önergesi de ele alınacak. 

Genel Kurul'da, 21 Mayıs Salı günü görüşmeleri yarım kalan ve içinde ''Varlık Barışı''nın da olduğu bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan ''Torba Kanun Tasarısı''nın kalan maddeleri ele alınacak. ''Temel kanun'' olarak görüşülen ve birinci bölümü kabul edilen Tasarı'nın ikinci bölümü ele alınacak. 

Tasarıyla, gerçek veya tüzel kişilerce 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazların beyan edilmesi halinde, değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergilendirilecek. Yapılan beyanlardan hareketle inceleme ve soruşturma yapılmayacak. İştirak kazançları, hisse satışından doğan kazançlar ve ticari kazançlar, Türkiye'ye transfer edilirse gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacak. 

18 yaşına kadar olanlar, şartsız olarak genel sağlık sigortalısı sayılacak. Sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ve vakıf üniversitesi hastaneleri, daha fazla ilave ücret alabilecek Üniversite hastanelerinde mesai saati dışında sağlık hizmeti veren öğretim üyesine ilave ücret ödenecek. Türkiye'den yurt dışına götürülen sigortalılar için ödenecek primin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar, Hazine tarafından karşılanacak. 

Genel Kurul'da, varlık barışının yasalamasının ardından Türkiye Petrol Kanunu Tasarısı ele alınacak. Tasarı, ''temel kanun'' olarak bölümler halinde görüşülecek. Tasarıyla, Türkiye, 18 petrol bölgesi yerine, bundan sonra kara ve deniz şeklinde iki petrol bölgesine ayrılacak. Üretilen petrolden alınan devlet hissesinde, kuyu başı fiyatı yerine piyasa fiyatı esas alınacak. Üzerinde işletme hakkı sona eren sahalar, işletme ruhsatı verilmek üzere müzayedeye çıkarılabilecek. Petrol hakkı sahibi yabancılar, Türk kara sularında petrol arama ve üretim faaliyeti yapabilecek. Orman ve milli parklardaki ruhsat ve izin alanlarında, petrol aranabilecek, işletme faaliyetleri yapılabilecek. 
Genel Kurul, yarın gensoru ve soruşturma önergelerinin bitimine kadar, 21 Mayıs Salı, 22 Mayıs Çarşamba ve 23 Mayıs Perşembe günleri ise gece geç saatlere kadar çalışacak.

Komisyonlar

TBMM'deki ihtisas ve araştırma komisyonları, gündemlerindeki tasarıları ele alacak. 

Plan ve Bütçe Komisyonu, alkol satışına ilişkin düzenlemeleri içeren ''Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi''ni, 21 Mayıs Salı günü görüşecek. 
Adalet Komisyonu, 22 Mayıs Çarşamba günü yapacağı toplantıda İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı'nı ele alacak. 

KİT Komisyonu, denetim programını sürdürecek. Komisyon, 22 Mayıs Çarşamba günü İller Bankası Genel Müdürlüğü ile Emlak Bankası'nın, 23 Mayıs Perşembe günü ise PTT'nin 2011 yılı hesaplarını inceleyecek. 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasa çalışmalarını sürdürecek. 

İçtüzük Uzlaşma Komisyonu, İngiltere temaslarının ardından yeni İçtüzük yazımına devam edecek. 

Çözüm Süreci Araştırma Komisyonu, 21 Mayıs Salı ve 22 Mayıs Çarşamba günü konuyla ilgili kişi ve kurumları dinlemeye başlayacak. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap