Medya ve eğlence sektörü hızla büyüyor

Ekonomik kriz sürecinde yavaşlayan medya ve eğlence sektörü eski formuna kavuşuyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - PwC Türkiye Eğlence ve Medya Sektörü Ortaklarından Gökhan Yüksel, ekonomik krizin ardından eğlence ve medya sektörünün yeniden çift haneli oranlarla hızlı bir büyüme sürecine girdiğini bildirdi.

PwC Küresel Eğlence ve Medyaya Bakış 2011-2015 Raporu'na göre, küresel gerilemenin ardından eğlence ve medya sektörü işbirliğine odaklanıyor.

Rapora göre, dijital deneyime yönelik talep arttıkça ve bu durum norm haline geldikçe dijital gücü elde eden tüketiciler de altın çağını yaşıyor. Birçok pazarda küresel kriz sonrası eğlence ve medya sektörü derin değişim yaşadı. Tüketicilerin dijital ortama geçişi, özellikle mobil cihazlarda yaşanan devrim ile birlikte ciddi hız kazandı.

2009 yılında gerileyen eğlence ve medya sektörü 2010 yılını toparlanarak geçirirken 2011 yılında yükselişe geçti. 2010 yılında 1,4 trilyon dolara ulaşan sektör, küresel düzeyde yıllık ortalama yüzde 5,7'lik büyüme ile 2015 yılında 1,87 trilyon dolara ulaşacak.

Türkiye'de ise 2009 yılındaki gerilemenin ardından 2010'da toparlanan eğlence ve medya sektörü 6,1 milyar dolara ulaştı. Sektörün Türkiye'de yıllık ortalama yüzde 13,2'lik büyüme ile 2015 yılında 11,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Reklamcılıkta büyüme sürecek

PwC Türkiye Eğlence ve Medya Sektörü Ortaklarından Gökhan Yüksel, şunları kaydetti:

"Yaşanan ekonomik kriz Türkiye'de Eğlence ve Medya sektörünü kısa vadede etkilemiş olmakla beraber, geçtiğimiz yıl öngördüğümüz gibi çift haneli oranlarla tekrar hızlı bir büyüme sürecine girildi. Ekonomik krizden en çok etkilenen televizyon reklamcılığı hızlı bir toparlanma ile a yüzde 20'leri aşan büyüme sürecine girerken dijital kanalların artması ile reklamcılıkta da büyümenin süreceğini öngörüyoruz."

Sektörde 2010 yılında' küresel ekonominin 2009'daki sert düşüşten toparlanmasına tanıklık edilirken, bu iyileşen ekonomik koşullar genel eğlence ve medya harcamalarının iyileşmesinde önemli bir rol oynadı ve yüzde 4,6 oranında artışa yol açtı. Çin ve Hindistan başta olmak üzere bazı ülkeler küresel gerilemeden neredeyse hiç zarar görmezken eğlence ve medya harcama seviyesinde ciddi ölçüde yüksek büyüme oranları kaydettiler. Ancak, yüksek devlet borcu ve siyasi istikrarsızlık ile boğuşan ve halen de bu mücadeleyi sürdüren diğer ülkeler benzer büyüme oranlarına ulaşmak için çabalamaya devam ediyor.

Dijital kanallar ciddi pay alacak

Eğlence ve medya sektöründeki büyümenin özellikle dijital kanallarda gerçekleşmesi bekleniyor. Harcamalar hızla geleneksel platformlardan dijital platformlara doğru yönelirken, halihazırda dijital platform harcamaları toplam harcamaların yüzde 26'sını oluşturuyor. 2015 yılına kadar dijital platformun payının yüzde 33,9'a yükselmesi bekleniyor.

Sektördeki üç harcama kolundan dönemsel olarak en fazla etkilenen reklamcılık yıl bazında en büyük değişimi sergileyerek 2009 yılındaki yüzde 11'lik düşüşün ardından, 2010'da yüzde 5,8'lik sıçrama kaydetti. Genel küresel reklam harcaması 2010'daki 442 milyar dolar seviyesine kıyasla yüzde 5,5'lik yıllık ortalama büyüme ile 2015'te 578 milyar dolara erişecek.

Tüketici son kullanıcı harcaması da 2009'daki yüzde 0,4'lük düşüşün ardından, 2010'da yüzde 2,2 oranında arttı. Öte yandan, internet erişimi harcaması ekonomik döngüden neredeyse hiç etkilenmedi ve hem 2009 hem de 2010'da yüzde 9,2 seviyesinde arttı. 2010 yılında 270 milyar dolar olan internet erişimi harcamasının yüzde 8,6'lık bileşik yıllık artış ile 2015'te 408 milyar dolara ulaşmasını bekleniyor.

Bu konularda ilginizi çekebilir