Memurlar, ücretsiz check-up istiyor

Memur-Sen, hükümetten kamu çalışanları için maaş zammı dışında dizi talepte bulundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Memur-Sen, hükümetten kamu çalışanları için maaş zammı dışında "ücretsiz sağlık taramasından", "elektronik atamalara", "ticaret yasağından", "disiplin cezalarına" uzanan bir dizi talepte bulundu.

Alınan bilgiye göre, konfederasyon, memur maaşlarına gelecek yıl yapılacak zammın yanında, kamu çalışanlarının çeşitli sorunlarının çözümü için geliştirdiği önerileri bir rapor halinde hükümete sundu.

Atama-yer değiştirme uygulamaları, sicil-disiplin işlemleri, çalışma şartları gibi konulardaki sıkıntıları gündeme getiren konfederasyon, kamu kurum ve kuruluşları arasında ayırım yapılmaksızın tüm kamu görevlilerinin 0-6 yaşındaki çocuklarının yararlanması için kreş ve gündüz bakımevi açılmasını, açılmıyorsa bu giderler için ödeme yapılmasını istedi.

Doğal afet nedeniyle zarara uğrayan kamu çalışanlarına doğal afet tazminatı ödenmesini talep eden Memur-Sen, sağlık açısından risk oluşturan görevleri yürüten kamu çalışanlarına "koruyucu gıda yardımı" yapılmasını önerdi.

Her türlü atama ve yer değiştirme işlemlerinin, şeffaflığın sağlanmasına imkan verecek şekilde elektronik ortam üzerinden puana dayalı gerçekleştirilmesini isteyen Memur-Sen'in, taleplerinden bazıları şöyle:

-Kadınların kamu hizmetlerine ve çalışma hayatına katılma konusunda yaşadıkları ayrımcı uygulamalara son verilmeli.

-Atama ve yer değiştirme işlemlerinde aile birliği ve sağlığı korunmalı.

-Disiplin cezalarının sicilden silinme süresi kısaltılmalı.

-Ticaret ve kazanç getirici faaliyette bulunma disiplin suçu olmaktan çıkarılmalı.

-Sendikal eyleme katılan kamu çalışanları hakkında salt bu gerekçeye dayalı disiplin soruşturması açılmamalı.

-Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları ve kamu çalışanlarının görev yaptıkları birimler, kişi başına düşen metrekare ve oksijen miktarı yönüyle genel geçer nitelikteki veriler dikkate alınarak inşa edilmeli. Mevcut binalarda bu çerçevede değişiklik yapılmalı.

-Hayati risk içeren görevleri yürüten kamu çalışanlarının yıllık izin süresi artırılmalı.

-Meslek hastalığı risklerini en aza indirmeye dönük önleyici sağlık hizmeti verilmeli.

-Kamu çalışanları, her yıl ücretsiz genel sağlık kontrolünden geçirilmeli.

-Yabancı dil eğitimi için üst düzey kamu çalışanlarına sağlanan mali yardımdan kamu çalışanlarının bütünü yararlandırılmalı.

-Özelleştirme uygulamaları kapsamındaki kuruluşlarda görev yapan kamu çalışanlarına kurumdaki görevine devam etme ve 5 yıl görevine devam etme güvencesi sağlanmalı.

-Kamu çalışanlarına, görev ve sorumluluklarına uygun nitelikte bilişim ve iletişim araçları tahsis edilmeli.

 

Etiketler