8 °C

Müdürler için başarı puanı kriteri değişti

Kamuda müdür ve aynı düzeydeki diğer kadrolara sadece sözlü sınav başarı puanıyla yapılan atamalar, artık yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasıyla olacak

Müdürler için başarı puanı kriteri değişti

ANKARA - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, kurumlar, görevin niteliği itibarıyle görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi aranmaya devam edecek. 

En az 6 ayın atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması esas olacak 

Fakat ilan edilen kadro ve pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az 6 ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması esas olacak. 

Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az 60 olacak

Yazılı sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılırken, sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az 60 olarak uygulanacak. 

Sadece sözlü sınav başarı puanıyla yapılan atamalarda aritmetik ortalama geçerli olacak

Kamuda şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara sadece sözlü sınav başarı puanıyla yapılan atamalarda ise artık yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması geçerli olacak. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.