"Nafakayı devlet tahsil etsin"

İzmir'de düzenlenen Nafaka Çalıştayı'nda konuşan Hakim Şerafettin Şanver, nafaka tahsilini devletin üstlenmesi gerektiğini söyledi. Şanver, "Onu tahsil etmek için insanlar peşinde koşmasın. Alabiliyorsa devlet alsın" diye konuştu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İzmir'de düzenlenen Nafaka Çalıştayı'nda nafaka konusundaki hukuki düzenlemeler ve uygulamaya ilişkin görüşler tartışıldı.

İzmir Barosu Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan TED Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, nafakanın bakım ve yardım nafakası olmak üzere 2'ye ayrıldığını, bakım nafakasının da tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası olarak 3 başlıkta toplandığını ifade etti.

Öcal, yoksulluk nafakasının hukukta "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir, nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz" şeklinde düzenlendiğini, bu maddede 'isteyebilir' sözünün tartışmalı olduğunu dile getirdi.

Öcal şunları kaydetti:

"(İsteyebilir) sözcüğü yol gösterici olarak anlaşılmalıdır. Somut olaya göre hakimin takdiri söz konusudur. Her somut olayda hem nafaka miktarı hem de olayın özelliklerine göre süresi hakim tarafından belirlenmelidir. Her somut durum bir diğerine göre değişkenlik gösterecek ve bunu da en iyi hakim takdir edebilecektir. Böylece hiçbir taraf mağdur olmayacak, adil denge kendiliğinden gelişecektir. Maddenin değil, uygulamanın düzeltilmesi lazım."

"Yoksulluk nafakasının sınırı olmalı"

Hakim Şerafettin Şanver ise yoksulluk nafakasının eşitliğe aykırı bir konu olmadığını, şartlar oluştuğunda kadının da erkeğe nafaka ödeyebileceğini söyledi.

Şanver, yoksulluk nafakasına bir sınır getirmek gerektiğini belirterek, "İnsanlar neden bir daha yüzünü görmeyeceği kişiye nafaka ödesin. 3 ay evli kaldı, bir süre koymayalım mı nafakaya. Çetrefilli bir konu. Yeri geldiği zaman kadının, yeri geldiği zaman erkeğin yanında olmak lazım. Cinsiyetçi bakış açısıyla değil, adalet üzerinden bakmak lazım. Hangi nafaka olursa olsun tahsilini devlet üstlensin diye düşünüyorum. Onu tahsil etmek için insanlar peşinde koşmasın. Alabiliyorsa devlet alsın" dedi.

Yargıda "eğitim yılı"Yargıda "eğitim yılı"