13 °C

Örtüaltı üretimine yeni kayıt sistemi

Toplam 500 metrekare ve üzeri örtüaltı alanına sahip örtüaltı üreticileri, Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS) kayıt edilip izlenecek.

Örtüaltı üretimine yeni kayıt sistemi

ANKARA- Örtüaltı üretimde kayıt sisteminin uygulanmasına ilişkin esaslar yeniden belirlendi. Toplam 500 metrekare ve üzeri örtüaltı alanına sahip örtüaltı üreticileri, Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS) kayıt edilip izlenecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliği iptal ederek, Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliği yayımladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin geliştirilmesi, teşvik edilmesi, kayıt altına alınması, izlenmesi ve raporlanması suretiyle planlı üretimin sağlanması amacıyla hazırlandı. Yönetmelik, örtüaltı üretimde kontrolün ve izlenebilirliğin sağlanması amacı ile ilgili kayıt ve raporlama işlemlerinde görev alacak il ve ilçe müdürlükleri ile üreticilerin görev ve sorumluluklarını düzenliyor.

Yönetmeliğe göre, örtüaltı üreticilerin özlük bilgileri, ürün ve üretim alanı ile üretim şekline ait bilgilerin kayıt edildiği Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS) veri tabanını oluşturulacak.

Örtüaltı üreticileri istenilen bilgileri, örtüaltı üretici kayıt formuna doldurup tarım il/ilçe müdürlüklerine teslim edecek. Tarım il ve ilçe müdürlükleri, il ve ilçe bazında, ayrı ayrı veya tek olarak toplam 500 metrekare ve üzeri örtüaltı alanına sahip örtüaltı üreticilerini, kayıt sistemine kaydederek, kayıtları her üretim dönemi için güncelleştirecek. Sorumlu oldukları il ve ilçe sınırları içerisindeki mevcut örtüaltı alanlarının kayıt işlemlerini ve denetim hizmetleri ile çiftçi eğitim ve yayım hizmetlerini yürütecek. Örtüaltı üretim alanlarını periyodik aralıklarla denetleyecek, sonucunu raporlayacak, uygulamada görülen aksaklık ve hatalara müdahale edecek, gerekli uyarıları yapacak.

ÖKS'ye kayıt olacak, gerçek kişi üreticiler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, tüzel kişi üreticiler vergi numarasını ve işletmenin bulunduğu arazinin aidiyetini gösterir onaylı belge veya onaylı kira sözleşmesi sureti ile birlikte üretici kayıt formunu doğru ve eksiksiz doldurarak il/ilçe müdürlüklerine ibraz edecek. Örtüaltı ve ürün bilgilerini her üretim döneminde örtüaltı kayıt sistemine girilmek üzere il ve ilçe müdürlüklerine bildirecek.

Yönetmelik uyarınca, üreticilerin ÖKS'ye kayıt olmaları teşvik edilecek ve tarımsal desteklemelerden öncelikli olarak faydalandırılacak.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.