12 °C

Özel idare ve belediye borçlarına 36 eşit taksit

İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşların borçları, ikişer aylık dönemler halinde, 36 eşit taksitte ödenebilecek

Özel idare ve belediye borçlarına 36 eşit taksit

CANAN SAKARYA

ANKARA - Meclis Genel Kurulu’nda görüşmelerine 15 Temmuz’da başlanan 6 bölümlük torba tasarının görüşmelerinde 3 bölüm tamamlandı. Genel Kurul görüşmelere dün 4. bölüm
üzerinden devam etti. Meclisin torba tasarı mesaisi bayram tatilinin ardından 4 Ağustos Pazartesi gününden itibaren devam edecek. Tasarının Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 10 Ağustos’tan önce yasalaştırılması planlanıyor.

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gece torba tasarının 51 ile 74. bölümlerini kapsayan 3. bölümü kabul edildi. Tasarıya eklenen yeni bir fıkra ile Maliye Bakanlığı'nın il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarından alacaklarına ikişer aylık dönemler halinde, 36 eşit taksitte ödeme imkanı getirildi.

Bu bölümde kabul edilen düzenlemeler özetle şöyle:

• SGK Başkanlığı bünyesinde oluşturulan bilimsel komisyonlara, kurum dışından, alanlarında uzman olan öğretim üyeleri ile tabip, diş tabibi ve eczacılar da katılabilecek.

• Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için SGK’ya ödenmesi gereken sigorta primlerinin üst sınırı, asgari ücretin 3 katı olacak.

• Sigortalılar adına sonradan tahakkuk ettirilen fark prim tutarları, sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata ya da yanıltıcı beyanından kaynaklanmaması şartıyla, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın tahsil edilecek.

• Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar adına günlük kazanç alt sınırının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi çalıştıranlar tarafından ödenecek. Ayda 10 günden az çalıştıranlar işveren sayılmayacak.

• Gelir testine başvuruda bulunmamış genel sağlık sigortalıları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 6 ay içinde gelir testine başvurması halinde, primler faizsiz yapılandırılacak.

• Esnaf ve sanatkar siciline ya da odasına kayıtları bulunmakla birlikte, üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti üzerine, SGK’ya kayıtları yapılan ancak sigortalılık süreleri geçersiz sayılarak iptal edilen sigortalılardan, 22 Mart 1985 tarihinden sonraki sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının, 31 Aralık 2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla, sigortalılıkları, başlangıç tarihinden itibaren geçerli sayılacak.

• SGK kapsamındaki iş yerlerinin 31 Aralık 2013 tarihi öncesine ait ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası ile eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergisi borçlarından 100 TL’yi aşmayan asli alacakları ve tutarına bakılmaksızın bu asılların gecikme cezası tahsilinden vazgeçilecek.

• Soma’daki maden kazasında ölenlerin eş ya da çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere, toplam bir kişiye kamuda istihdam sağlanacak.

• Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden sigortalıların, SGK’ya olan borçları silinecek. Ölüm geliri bağlanan hak sahiplerine prim ödeme şartı aranmaksızın ölüm aylığı bağlanacak. Anne ve babaya gelir ve aylık bağlanırken muhtaçlık şartı aranmayacak.

• Özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş akitleri feshedilen ve bu kapsamında diğer kamu ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilecek.

• 35 bini öğretmen olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na 31 Aralık 2014 tarihine kadar 36 bin atama yapılacak.

• Vergi mükellefiyeti sona eren oda borsa üyelerinin aidat borçları tamamen silinecek.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.