"Adli kolluk" değişikliğini yargıya taşıyacak

Diyarbakır Barosu, "Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" iptali için dava açacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

DİYARBAKIR - Diyarbakır Barosu, Resmi Gazete'de yayımlanan Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali için dava açacak. 

Baro Başkanı Tahir Elçi yaptığı açıklamada, 21 Aralık 2013 tarihinde 28858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle" 2005 yılında yürürlüğe giren "Adli Kolluk Yönetmeliğinde" bir dizi değişiklik öngören düzenleme yoluna gidildiğini belirterek, "Yapılan değişiklikle; Avrupa Birliğine üyelik sürecinde savcılık kurumunun güçlendirilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması bakımından getirilen bazı düzenlemelerin ortadan kaldırılmaya yol açılmıştır" değerlendirmesinde bulundu. 

Elçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Buna göre, soruşturmayı yürütmekle görevli adli kolluğun amiri durumundaki cumhuriyet savcısının yetki ve otoritesi bertaraf edilmiş, kolluk amiri tanımı değiştirilerek, soruşturmalarda adli görevi olan savcının yanı sıra, idari görevleri bulunan başsavcı, emniyet müdürü ve il valisi veya ilçe kaymakamına da yetki ve görevler verilerek, soruşturmalarda kriminal-adli değerlendirmenin yanı sıra bir nevi idari-siyasi bir değerlendirme yapmanın yolu açılmıştır. Böylelikle Adalet ve İçişleri Bakanlığına, diğer bir ifadeyle yürütmeye bağlı başsavcı, emniyet müdürü ve valilerin hükumeti rahatsız edecek veya kimi üst düzey bürokrat ve hükumet üyelerinin sorumluluğuna yol açabilecek soruşturmaların engellenmesi sağlanabilecektir"  

Yönetmeliğin iptali için başvuru 

Yeni düzenlemenin soruşturmanın gizliliğini ortadan kaldırdığını, idari-siyasi yetkililerin soruşturmalara her türlü müdahalelerinin yolunun açıldığını iddia eden Elçi, şunları kaydetti: 

"Yargı ve polis teşkilatı içinde oluştuğu belirtilen bir gruplaşma-klikleşme veya cemaatleşmeyi ortadan kaldırmanın yolu, adli soruşturmalara daha fazla idari siyasi müdahalenin yolunu açma, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerinin tümüyle ortadan kaldırma olmamalıdır. 

Anayasal ve yasal hükümlere açıkça aykırı, hukuk devleti ilkelerini ortadan kaldıran ve idarenin hesap verebilirliğinin sonunu getiren Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından 21 Aralık 2013 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerinin iptali amacıyla Diyarbakır Barosu olarak Danıştay'a iptal davası açacağımızı da kamuoyuna duyurmak isteriz" 

Bu konularda ilginizi çekebilir