6 °C

"Büyümenin finansmanında riskler ağırlığını koruyor"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Ekonomi Bülteni yayımlandı.

"Büyümenin finansmanında riskler ağırlığını koruyor"

ANKARA - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), ekonomik büyümenin finansmanındaki risklerin ağırlığını koruduğuna dikkati çekti.

TİSK'in Ekonomi Bülteni yayımlandı. Türkiye ekonomisinin 2010 yılının son çeyreğinde yüzde 9,2 ve yılın tamamında yüzde 8,9 büyüdüğü belirtilen bültende, 2010 yılında yakalanan yüksek büyüme oranının yurt içi talep artışından kaynaklandığı ifade edildi. Türkiye ekonomisinin böylece 2010 yılında 735,8 milyar dolarlık bir büyüklüğe erişirken, kişi başına düşen milli gelir de 10 bin 79 dolara ulaştığı hatırlatılan bültende, geçen yıl büyüme sektörel bazda tarım sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 17,1, ticaret sektöründe yüzde 13,3 ve imalat sanayinde yüzde 13,6 olduğu vurgulandı.

Ekonomi Bülteni'ne göre, yılın ilk üç ayında bütçe dengesi gözetilirken, bütçe açığı yüzde 63,6 oranında azaldı. Faiz dışı fazla geçen yıla göre 2,7 kat arttı. Bütçenin yapısal sorunları ise devam ediyor.

TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 0,42, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,29 artış kaydederken, TÜFE'de en yüksek artış ulaştırma grubunda görüldü.

ÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,22, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,36 yükseldi. İmalat sanayiinde ÜFE artışı yüzde 1,48 oldu.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kanuni karşılık oranlarını artırdı, politika faiz oranlarını ise değiştirmedi. TCMB'nin, büyümenin cari açıkla finanse edilmesinin önüne geçmek istediği belirtilen bültende, bankacılık sektörünün kredi hacminin ise yüzde 33,9 artış gösterdiği ifade edildi.

Bültende, TCMB'nin, bankalarca artırılacak faiz oranlarının kredi talebini kısmasını ve bu yolla yurtiçi talebin daralmasını amaçladığı kaydedilirken, TCMB'nin nihai hedefinin, büyüme oranının kontrol altında tutulması olduğu vurgulandı.

Türkiye'deki ekonomik büyümenin iç talep genişlemesine bağlı olduğu ifade edilen bültende, kredi taleplerinde kaydedilecek daralmanın büyüme oranını da aşağıya çekeceği belirtildi.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.