7 °C

"Nükleer santral konusunda kararlılığımız sürüyor"

Bakan Yıldız, Akkuyu ve Sinop'ta nükleer santral kurulması konusunda hükümetin kararlılığını dile getirdi.

"Nükleer santral konusunda kararlılığımız sürüyor"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hükümetin, Akkuyu ve Sinop'ta nükleer santral kurulması konusunda kararlılığının sürdüğünü belirtti.

Yıldız, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 2011 yılı bütçelerini sundu.

Türkiye'nin artan enerji talebi dikkate alınarak, enerji güvenliğini sekteye uğratmayan politikaların uygulandığını ifade eden Yıldız, şunları söyledi:

"Enerji ve iklim değişikliği politikalarının yarattığı sanayi, teknoloji ve istihdama yönelik katkıları da genç, dinamik nüfusumuz için bir fırsat alanı olarak görmekteyiz. Bu bilinçle, dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların da takipçisiyiz."

Bakan Yıldız, dünya enerji kaynaklı karbondioksit emisyonlarının 2008 yılındaki 29 milyar ton seviyesinden 2035 yılında 35 milyar ton seviyesine ulaşacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Enerji sektörü emisyonlarının, hem miktar hem de pay olarak artış göstereceğini belirten Yıldız, ancak dünya ve Türkiye'de, alternatif politikaların belirlenerek, uygulanmasıyla belirli düzeyde azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Nükleer enerji

Yıldız, nükleer enerjinin rolünün, küresel ölçekte yeniden tartışılmaya başlandığını ifade etti.

Neredeyse sıfır emisyon yayan nükleer enerjinin, iklim değişikliği hedeflerine ulaşmadaki katkısının, gittikçe artan sayıda ülkede olduğu gibi Türkiye tarafından da kabul edildiğini, enerji stratejilerinin vazgeçilmez unsuru haline geldiğini vurgulayan Bakan Yıldız, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir kalkınmanın öneminin gittikçe daha çok anlaşıldığı günümüzde, enerji verimliliğine yönelik çabaların değeri de aynı oranda artmaktadır. Bu çerçevede, enerjinin ve enerji kaynaklarının üretiminden nihai tüketimine kadar bütün aşamalarda verimli kullanılması, ulusal enerji politikamızın önceliklerindendir.

Enerji arz güvenliğini temin etmek üzere yatırım ortamının iyileştirilmesi arayışları, rekabete dayalı şeffaf piyasa oluşumlarının yaygınlaşmasına zemin oluşturmaktadır. Ülkeler arasında enerji alanında ikili ve çok taraflı ilişkiler derinlik kazanmakta, küresel ve bölgesel işbirliği süreçleri, enerji bağlantıları önemini artırmaktadır. Bakanlık olarak enerji güvenliğini sağlamaya yönelik politika ve stratejilerimizde, dünyadaki genel yönelimlerin yanı sıra, bölgesel ve küresel enerji dinamiklerinde önem arz eden tüm aktörlerin, politika ve stratejilerini yakından izlemeye, ülkemiz ihtiyaçlarını gözetecek ve menfaatlerini artıracak yönde strateji, projeler geliştirmeye devam etmekteyiz."

Akkuyu ve Sinop'ta nükleer santral kurulması konusunda hükümetin kararlılığının sürdüğüne işaret eden Yıldız, "Burası için yeni talep ve alternatifler bulunuyor, bunlar detaylı şekilde tarafımızca inceleniyor" dedi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.