"Projeyle Tuzla'daki olumsuzlukları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz"

Yalova Valisi Erbay, Altınova Tersaneler Bölgesi Projesi'ne ilişkin açıklama yaptı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

YALOVA - Yalova Valisi Yusuf Erbay, Altınova Tersaneler Bölgesi Projesi'nin, yerleşim modeli ve iş gücü eğitimiyle Tuzla'daki olumsuzlukları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir proje olduğunu bildirdi. 

Vali Erbay, yaptığı yazılı açıklamada, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek bölgesinde kurulan tersanelerin gelişim sürecine dikkati çekerek, 2004 yılının ilk aylarında bazı girişimcilerin ayrı bölgelerde tersane alanı araması üzerine bir arada yapılanmayı öngören bir çalışma içine girildiğini belirtti. Erbay, şunları kaydetti: 

"Bu arada, Valilik görüşü de bir arada belirlenecek bir alanda, tersane bölgesi yapılanması altında, yapılacak girişimin uygun olacağı şeklinde ifade edilmiş, bunun temel gerekçesi olarak çevresel duyarlılık, Yalova'nın turizm potansiyelinin korunması ve geliştirilmesi yönündeki beklentileri, çiçekçilik sektörünün geliştirilmesi ve korunması yönündeki çalışmalar olarak ifade edilmiştir." 

Yapılan ilk planların Danıştay 6. Dairesi tarafından Nisan 2008'de iptal edildiğine anımsatan Erbay, "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yeni 'Yalova Altınova Hersek Tersane ve İskele Dolgu İmar Planı'nı 5 Haziran 2008 tarihinde onayladı, yeni plan Valiliğimizde 9 Haziran 2008 ve 9 Temmuz 2008 tarihlerinde, ayrıca ilgili belediyede de 1 ay süreyle ilan edilmiştir. Askı süresi tamamlanmıştır" dedi. 

Erbay, Tuzla tersanelerinde yaşanan işçi ölümlerine de değinirken, Altınova'da iş güvenliğine ilişkin konuların projenin her aşamasında dikkate alındığını vurgulayarak, şöyle devam etti: 

"Tuzla'da yaşanan ve öncelikle işçilerimizin iş güvenliğini ilgilendiren bazı olumsuzluklar, projenin bütün aşamasında dikkate alınmıştır. Tuzla tersanelerindeki sıkışık yapılanmadan ve vasıfsız işçi çalıştırılmasından kaynaklanan kazaların en aza indirgenmesi hedefiyle çalışmalar yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak Yalova Altınova Tersane Bölgesi'nde tersaneler, üretim tip ve amacına göre 3 farklı ve geniş ölçüde parselasyona tabi tutulmuştur. İş gücünün eğitimine önem verilerek, asgari 30 saat süreli iş yeri ve iş güvenliği derslerinin de yer aldığı, toplam 200 saatlik iş gücü yetiştirme kursları açılmıştır. İş garantili bu kurslara 800 kişi katılmış, 623 kişi başarılı olarak sertifikalarını almışlardır. Ülkemiz için örnek olan bu çalışmada, sonuçta insanımız kazançlı çıkmıştır. 623 kişiye bir meslek dalında nitelik kazandırılmış ve sertifika verilmiştir." 

"Devlet kredisi kullanılmadı"

Projenin tamamlanmasıyla 15-20 bin kişinin tersane bölgesinde direkt istihdam edileceğini belirten Erbay, şu bilgileri verdi: 

"Tüm tersanelerin tam kapasiteyle faaliyete başlaması halinde 15-20 bin kişi tersane bölgesinde direkt, 80 bin kişi de yan sanayide ve hizmetler sektöründe endirekt olarak istihdam edilecektir. Bu tespit Danıştay 6. Dairesinin atamış olduğu bilim adamlarından oluşan bilirkişilerin hazırlamış olduğu raporda ve Danıştayın kararında yer almaktadır. Projenin başlaması ile bölgede arsa fiyatlarında önemli artışlar olduğu, Yalova Emlakçılar Derneğince, bölgede yapılan çalışma ile tespit edilmiştir. Bu artışlar arazinin konumuna göre, 15 katın üzerinde gerçekleşmiştir. Proje, arazilerin değerlenmesine yol açarak, arazi sahibi olan insanlarımıza bu yönü ile de önemli katkı yapmıştır. Proje kapsamında bölgede yapılan yatırımın tamamı girişimciler tarafından karşılanmıştır. Hiçbir devlet kredisi ve katkısı kullanılmamıştır. Altınova Tersaneler Bölgesi Projesi, yerleşim modeli ve iş gücü eğitimi ile Tuzla'daki olumsuzlukları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir projedir. Tersaneler inşa aşamasından üretim aşamasına kadar, her aşamada denetlenmektedir."