16 °C

Rekabet Kurumu 8 sektörün peşinde

Kurum şimdi de "perakende, ilaç, kömür, doğalgaz, otomotiv ve bankacılık" gibi alanlara dönük sektörü çalışması sürdürüyor.

Rekabet Kurumu 8 sektörün peşinde

ANKARA - Rekabet Kurumu, "perakende, ilaç, kömür, doğalgaz, otomotiv ve bankacılık" gibi önemli sektörleri mercek altına aldı.

Daha önce  akaryakıt ve sürücü kurslarına ilişkin sektör araştırmalarını tamamlayan Kurum, bu yıl da 8 önemli sektör hakkında çalışmalarını sürdürüyor.

Kurumun sektör araştırmaları, bir yandan sektördeki çözülmesi gereken sorunları, eksiklikleri ya da alınması gereken tedbirleri ortaya koyarken, bir yandan da sektör hakkında herhangi bir şikayet geldiğinde kuruma, kararlarında ışık tutuyor.

Araştırma sonuçları devamında da sektöre ilişkin yeni rekabetçi düzenlemeler sürecini başlatıyor.

Buna göre, hızlı tüketim ürünleri perakende sektöründe son bir yıldır sürdürdüğü çalışmanın ilk aşaması tamamlayan Rekabet Kurumu, araştırmanın ikinci bölümü için çalışmalarını sürdürüyor.

'Türkiye Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliği Sektör İncelemesi Ön Raporu" ile  hızlı tüketim ürünleri perakendeciliğindeki rekabet koşullarını inceleyerek pazardaki rekabet sorunlarına yönelik önerileri tartışmaya açılırken, araştırmanın ilk bölümünde Türkiye'de faaliyet gösteren hızlı tüketim ürünleri perakendecileri ve tedarikçilerden elde edilen veriler ile perakendeci-tedarikçi ilişkisinde muhtemel rekabet sorunları masaya yatırıldı.

"Beşeri İlaç Sektör Araştırması" da başlatarak, ilaç sektörünün yapısının ve sektörde rekabeti etkileyen unsurların kapsamlı bir şekilde ortaya konulmasını amaçlayan Kurum, araştırma ile ilgili olarak çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağlanan bilgi ve verilerin analizine devam ediyor ve bu kapsamda kamu otoriteleri ve özel sektör temsilcileri ile iletişim sürdürüyor.

Kurumun ilaç sektörüne ilişkin araştırmasının bu yıl içerisinde sonuçlandırılması planlanıyor.

Kömür ve doğalgaz sektör araştırması

Doğalgaz konusunda da Rekabet Kurulunun sektöre ilişkin çeşitli kararları bulunurken, henüz piyasa dizaynı ve rekabetin tesisi aşamasında olunması sebebiyle, sektörün tamamına yönelik geniş kapsamlı bir sektörel çalışma yapılıyor.

Sektöre ilişkin güncel rekabet politikasının oluşturulmasının önemi olduğunu düşünen Kurum, doğalgazın tedariki ve ithalatından nihai tüketiciye ulaşmasına kadar devam eden değer zincirinin tamamını kapsayan söz konusu çalışmayı, bu yıl içinde tamamlayarak kamuoyu ile paylaşmayı planlıyor.

Özellikle ısınma amaçlı ithal kömür pazarına yönelik olarak yürütülmekte olan "Kömür Sektör Araştırması" ile de  yurt dışında ve yurt içinde kömüre olan talep, petrol ve doğalgaz piyasasındaki gelişmelerin tespiti, başta Çevre Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemeleri, dünyada ve bölgedeki kömür kaynaklarının dağılımının belirlenmesi amaçlanıyor.

Araştırmada, ayrıca yurt dışındaki teşebbüslerin fiyat politikasından da etkilenen ithal kömür piyasasına yönelik olarak geliştirilebilecek politikaların belirlenmesi de amaçlar arasında yer alıyor.

Otomotiv de mercek altında

Otomotiv sektörüne ilişkin olarak yürütülen sektör araştırması ile de 2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin yürürlüğe girmesinin ardından, motorlu taşıtların dağıtımı ve satış sonrası hizmetler ile yedek parçalar pazarları bakımından yaratmış olduğu etkiler tespit edilecek.

Sektör araştırması, söz konusu tebliğin etkilerinin ortaya çıkartılmasının yanı sıra düzenlemenin başvurulduğu kaynağı teşkil eden Komisyon düzenlemelerinde yapılan değişikliklerin takip edilmesi bakımından önem taşıyor.

Bankacılık sektör araştırması

Bankacılık hizmetlerine yönelik olarak başlatılan sektör araştırmasında, sektörün arz ve talep yapısı, yoğunlaşma ve rekabet düzeyi incelenecek ve rekabeti azaltan yapısal veya mevzuattan kaynaklanan sorunlar tespit edilecek.

Ayrıca, bu sorunlara yönelik pro-aktif politika önerileri getirilmesi ve sektöre yönelik kredi kartı işbirlikleri, ATM paylaşımı gibi konularda alınan muafiyet kararlarının pazardaki etkisi değerlendirilecek.

Çevre ve atık yönetimi ile çiğ süt araştırması

"Çevre ve Atık Yönetimi" Sektör araştırması ise özellikle 2011 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenen "Atık Çerçeve Yönetmeliği"nin, sektörde yaratacağı ivme ile birlikte anılan sektörde rekabet politikası ile çevre politikasının uyumlu bir şekilde uygulanabilmesinin sağlanabilmesi ve sektörün gözetim altında tutulabilmesini teminen başlatıldı.

Ayrıca yapılan bazı şikayetler üzerine, tüm sektörü ilgilendiren yapısal sorunları işaret eden hususlar çerçevesinde, süt sektöründe, özellikle çiğ süt fiyat oluşum mekanizmasının ve yapısal durumun ortaya konulmasına yönelik olarak inceleme de yapılıyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap