Repo ihalesinde teklif 7.4 milyar YTL, faiz yüzde 18.58

YAYINLAMA
GÜNCELLEME