Resmî Gazete

SAYI: 28446

YAYINLAMA
GÜNCELLEME    

MEVZUAT


YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI


1027      Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile Demokrasiyi İşlevsiz Kılan Diğer Bütün Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA


2012/3836     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Kredi Anlaşması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3835   1267 Sayılı BMGK Kararı ile Oluşturulan Yaptırımlar Komitesi Tarafından Yayımlanan Listede Yer Alan Kişi ve Kuruluşlara Karşı Uygulanacak Tedbirlerin Belirlenmesine İlişkin 22/12/2001 Tarihli ve 2001/3483 Sayılı Kararnamenin Eki Listenin 39 uncu Sırasında Yer Alan Yasin Al-Qadi Hakkındaki Hükmün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

—  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/12)