Resmi Gazete

30 Ekim 2012 Tarihli ve 28452 Sayılı Resmî Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 
MEVZUAT
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
 
2012/3825 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/3758 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
2012/3797 Altın Koza Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinin Adının İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesinin Adının Sanat ve Tasarım Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
2012/3798 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 
BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER
2012/3809   Sansür Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—  Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞ
—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)