22 °C

Resmi Gazete

26 Aralık 2012 Tarihli ve 28509 Sayılı Resmî Gazete

Resmi Gazete

 

 
 
MEVZUAT
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER
— Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği
— Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bağımsız Denetim Yönetmeliği
— Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bursa Orhangazi Üniversitesi Satın Alma Yönetmeliği
— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER
— İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
— 2012 Yılı Kasım Ayında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— 2012 Yılı Kasım Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/16)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2012 Tarihli ve 2012/196 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
DANIŞTAY KARARI
— Danıştay Genel Kuruluna Ait Karar
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap