21 °C

Resmi Gazete

27 Aralık 2012 Tarihli ve 28510 Sayılı Resmî Gazete

Resmi Gazete

 

MEVZUAT
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER
—  Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği
—  Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik
—  Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—  Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
—  Siirt Üniversitesi Siirt Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
—  Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
GENELGE
—  Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası ile İlgili 2012/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 
TEBLİĞ
—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/80)
 
KURUL KARARI
—  Alkollü İçki Üretiminde Kullanılacak Ambalaj Materyali ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 7137 Sayılı Kararı
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap