22 °C

Resmi Gazete

28 Aralık 2012 Tarihli ve 28511 Sayılı Resmî Gazete

Resmi Gazete

 

 
 
MEVZUAT
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARI
2012/4092     Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar
 
ATAMA KARARLARI
2012/4067      Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
—  Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik ile Dışişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
SINIR TESPİT KARARI
—  Sınır Tespitine Dair Karar
 
İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI
—  İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar
 
YÖNETMELİKLER
—  Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliği
—  Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER
—  2013 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
—  2013 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap