Resmî Gazete

SAYI: 28645

YAYINLAMA
GÜNCELLEME


 

MEVZUAT


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ


— Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 

YÖNETMELİKLER


— Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hacettepe Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

YARGI BÖLÜMÜ

 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/40, K: 2012/158 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/1, K: 2013/1 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/19, K: 2013/17 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2013/5, K: 2013/46 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2013/20, K: 2013/50 Sayılı Kararı