9 °C

Resmî Gazete

Sayı:28950

Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6070    Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar
2014/6075    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARI
2014/6073    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
 
YÖNETMELİK
—  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
DANIŞTAY KARARLARI

—  Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2013/10294, K: 2014/1029 Sayılı Kararı
—  Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2013/10295, K: 2014/1030 Sayılı Kararı
—  Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2013/10293, K: 2014/1031 Sayılı Kararı
—  Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2013/9689, K: 2014/1032 Sayılı Kararı
—  Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2014/448, K: 2014/1033 Sayılı Kararı
—  Danıştay Beşinci Dairesinin 13/2/2014 Tarihli ve E: 2013/10296, K: 2014/1034 Sayılı Kararı

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.