13 °C

Resmî Gazete

Sayı: 28971

Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER

— Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Gaziantep Üniversitesi Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Aydın Üniversitesi Garbiyat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin 10/4/2014 Tarihli ve E: 2014/57, K: 2014/8 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap