17 °C

Resmi Gazete

Sayı: 28977

Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/5910   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletleri Temsil Etmekte Olan Birleşmiş Milletler Çevre Programı Arasında Akdeniz’in Deniz Çevresi ve Kıyı Alanlarının Korunması Sözleşmesi (“Barselona Sözleşmesi”) ve Protokolleri 18. Taraf Ülkeler Toplantısının Organizasyonuna İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
2014/6023   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar
2014/6025   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
2014/6026   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Karşılıklı Vize Muafiyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6002   1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46 ncı Maddesi Uyarınca Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma, Bedelin Ödenmesi ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
2014/6153  8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2014/6169  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa, Mısır ve Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
2014/6203  İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesinde Bulunan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Rezerv Yapı Alanı İlan Edilen Alan Sınırları İçerisinde Kalan Mülkiyeti Hazineye Ait Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar
2014/6208  Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
2014/6216  Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER

2014/6217 Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik
—  Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Türk Patent Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—  Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ (No: 2014/11)
—  Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 34)
 
KARAR

—  Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Belirlenen Av ve Yaban Hayvanları Tür Listeleri Kararı

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap