21 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29003

Resmî Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ
 
KANUNLAR

6538    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6539     Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6540     Türk Kültür ve Mirası Vakfı Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6541   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitiminde İşbirliği Üzerine Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6542   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6543   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6054  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Usamah Amin AL-SHIHABI Adlı Kişinin Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
2014/6233  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Yurt Dışında Şirketler Kurması ve Kurulmuş Şirketlere İştirak Etmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARI

2014/6340  Emeklilik Nedeniyle Boşalan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Prof. Dr. İlyas Üzüm’ün (İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kontenjanı) Atanması Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER

—   Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
—   Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği
—   İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
—   Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—   Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—   Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/16)
—   Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/18)
—   Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/19)

DÜZELTME      Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile İlgili

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap