23 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29009

Resmî Gazete    

MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1061      Manisa’nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2014/6336  1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesine Çekince ile Katılmamız Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6321 Tokat İlinde Kurulacak Tepekışla Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6322 Hatay İli, Sebenoba-Gözene-Yayladağı Mevkiinde Kurulacak Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6326 Konya İlinde Tesis Edilecek Bağlar Rüzgâr Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6327 Artvin İlinde Tesis Edilecek Taşköprü Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6346 Tekirdağ İli, Muratlı İlçesinde Tesis Edilecek Enerji Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6347 Samsun İlinde Tesis Edilecek Beşpınar Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6348 Enerji İletim Hattı Güzergahlarına İsabet Eden Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6349 Erzurum İlinde Kurulacak Çayhan II Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6350 154 kV (Kemalpaşa TM-Üniversite TM) Brş.N-Batı Anadolu Çimento Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6351 Tekirdağ İçmesuyu Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mansur HARMANDAR’ın Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2014/6)

—   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2014/7)

—   Dışişleri ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği

—   Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/2228 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/2284 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/6325 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap