9 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29056

Resmî Gazete

MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ
 
KANUNLAR

6548  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin İstanbulda Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6549    Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6550    Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
ATAMA KARARLARI

—  Başbakan Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER

—  Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği
—  Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Kapadokya Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Kapadokya Meslek Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/20)
—  Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/38)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/30)
—  İnsan Doku ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—  Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 38
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.