22 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29118

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6746   Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2014/6778   Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere
—  Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARI

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararı
 
YÖNETMELİKLER

—  Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik
—  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde (SGM: 2009/10) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/31)
—  Gaz Yakan Cihazlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde (SGM: 2009/9) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/32)
—  Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)
—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/6)
—  Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 3)
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap