22 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29128

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Maliye Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİK

—  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  2014 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
—  2014 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
—  2014 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
—  2014 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap