24 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29129

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER

—  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/72)
—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/76)
—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/77)
—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/78)
—  Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/45)
—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 440)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
DANIŞTAY KARARI

—  Danıştay Onikinci Dairesine Ait Karar