7 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29146

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARI

—  Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı
 
YÖNETMELİKLER

—  Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
—  Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
GENELGE

—  KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2014/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 
TEBLİĞLER

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/32)
—  2014 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
—  2014 Yılı Ağustos Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
 
KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/10/2014 Tarihli ve 6046 Sayılı Kararı
 
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.