20 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29148

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6820       Bazı İllerde Kurulacak Hidroelektrik ve Rüzgâr Enerjisi Santralleri ile Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6837       Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Görev Verilmesine İlişkin 26/4/2011 Tarihli ve 2011/1795 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
2014/6841       Yüksek Planlama Kurulunun 26/9/2014 Tarihli ve 2014/26 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na Sunulan Ekli “2015 Yılı Programı” ile “2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın Kabulü Hakkında Karar
2014/6842        Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar
2014/6846       Sakarya İli, Erenler ve Arifiye İlçelerinde Tesis Edilecek Doğalgaz Dağıtım Sisteminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkındaki 2/9/2013 Tarihli ve 2013/5347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Listenin Değiştirilmesi Hakkında Karar
2014/6847       2014 Yılı Yatırım Programında Yer Alan “Aşağı Fırat II. Merhale Projesi (GAP)” Kapsamındaki Mardin Depolaması İnşaatı İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6850       Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti ile Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar
2014/6862        Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
2014/6881        Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar
 
ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlığa Ait Atama Kararı
—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı
 
YÖNETMELİKLER

—  Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
—  Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞ

—  Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan Led Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap