15 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29149

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6835     380 kV Erzin DGKÇS-İsdemir TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6884     İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
2014/6885     İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
2014/6889     4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 
ATAMA KARARI

—  Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı
 
KADRO ARTIRILMASI KARARI

—  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kadrosunun 2’den 4’e Çıkarılması Hakkında Karar
 
TEBLİĞLER

—  Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği
—  Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/29)
—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/33)
—  Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği (No: 2014/47)
—  Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/48)
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/10/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-66 Sayılı Kararı
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap