8 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29166

Resmî Gazete

MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ
 
KANUN

6563      Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

—  Hacettepe Üniversitesi Baş Dönmesi ve Denge Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Hacettepe Üniversitesi Elektronik Sınav Yönetimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Hacettepe Üniversitesi İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Madencilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Süleyman Şah Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Yaşar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 17/9/2014 Tarihli ve 2012/1266 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 17/9/2014 Tarihli ve 2013/4682 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 17/9/2014 Tarihli ve 2013/8114 Başvuru Numaralı Kararı
 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.