13 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29175

Resmî Gazete

MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ
 
KANUNLAR

6564       Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6565       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6566       Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
TBMM KARARI

1074      Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6747    Borsa İstanbul Anonim Şirketinin Hazine Mülkiyetinde Bulunan Paylarının Halka Arz Edilmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
2014/6935    17/4/2006 Tarihli ve 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ile 10/8/1990 Tarihli ve 90/766 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİK

—  Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞ

—  Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar
 
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.