6 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29183

Resmî Gazete

MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ
 
TBMM KARARI

1075     Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARI

2014/7006    Türkiye Sınırları İçerisinde At Yarışları Düzenleme, Yurt İçinde ve Yurt Dışında Düzenlenen Yarışlar Üzerine Yurt İçinden ve Yurt Dışından Müşterek Bahis Kabul Etme Hak ve Yetkisinin Türkiye Jokey Kulübüne Devredilmesine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Buzağıların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik
—  Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik
—  Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik
—  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/84)
—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/6)
—  Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 6/11/2014 Tarihli ve 4197 Sayılı Kararı
—  Yüksek Seçim Kurulunun 6/11/2014 Tarihli ve 4202 Sayılı Kararı
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.