10 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29216

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/7014   Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar
2014/7031   Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Ahievran Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
2014/7039   Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
2014/7041   Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez ve Santral Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
2014/7050   İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2014/7051   Karaman İli, Merkez İlçesi, İmaret ve Alişahane Mahallelerinde Bulunan ve Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Taşınmazların Bedelsiz Olarak Karaman Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar
 
YÖNETMELİK

—  4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 
TEBLİĞ

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-77 Sayılı Kararı
 
KURUL KARARI

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 Tarihli ve 8627 Sayılı Kararı
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.