8 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29286

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARI

2014/7273  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 
YÖNETMELİKLER

––  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
––  Yükseköğretim Kurulu Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
––  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

––  Kompost Tebliği
––  Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-06)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2015-04)
––  CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2015-05)
––  Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-03)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2015-06)
––  Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği
––  Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 6/1/2015 Tarihli ve 2014/8842 Başvuru Numaralı Kararı
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

––  Yüksek Seçim Kurulunun 24/2/2015 Tarihli ve 242 Sayılı Kararı ve Eki Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap