2 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29293

Resmî Gazete

MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ
 
TBMM KARARI

1083   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

—  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
—  İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/2)
—  Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.