16 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29327

Resmî Gazete

MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ
 

KANUN

6639     Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Cumhurbaşkanlığına, 15-16 Nisan 2015 Tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI, Daha Sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
––   Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
––   Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
––   Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
––   Dışişleri Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere
––   Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
––   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
––   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
––   İçişleri Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
––   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
––   Milli Savunma Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
––   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARLARI

—   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER

—   Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
—   Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
—   Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Mardin Artuklu Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—   Sanko Üniversitesi İhale ve Satın Alma Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/37)
––   2015 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
––   2015 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/16, K: 2014/197 Sayılı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 1/4/2015 Tarihli ve E: 2014/139, K: 2015/36 Sayılı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 1/4/2015 Tarihli ve E: 2015/22, K: 2015/37 Sayılı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 1/4/2015 Tarihli ve E: 2013/50, K: 2015/38 Sayılı Kararı

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap