1 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29329

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 8/4/2015 Tarihli ve 384 Sayılı Kararı
—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 8/4/2015 Tarihli ve 387 Sayılı Kararı
 
YÖNETMELİKLER

—  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—  SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2015/20)
––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/5)
––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/6)
––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/8)
—  2015 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
—  2015 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
—  2015 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
—  2015 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim, ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/2/2015 Tarihli ve 2015/12-2 Sayılı Kararı

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.