19 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29336

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2015/7533   Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişiklik’in Beyanla Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7415    Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Karadağ Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme İdaresi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
2015/7416    Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Tacikistan Milli Bankası, Finansal İzleme Dairesi (FMD) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
2015/7417    Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti, Devlet Finansal İstihbarat Servisi Arasında Suç Gelirlerinin Meşrulaştırılması (Aklanması) ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Anlaşmasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
2015/7427    Bursagaz İznik Şehir RMA Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılmasına İlişkin Karar
2015/7431    Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2015/7432    Elazığ İli, Merkez İlçe, Sürsürü Mahallesinde İlan Edilen Riskli Alan Sınırları İçerisinde Kalan Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığına Olan Tahsisinin Kaldırılarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar
2015/7434    Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2015/7443    Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Arjantin Cumhuriyeti Finansal Bilgi Birimi (UIF) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili İstihbari Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
2015/7446    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar
2015/7455    Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Karar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Din Hizmetleri Koordinatörlükleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2015/7456    Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Balbey Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar
2015/7466    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 70.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar
2015/7467    Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
2015/7471    Kültür ve Turizm Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Balıkesir İlinde Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar
2015/7472    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde 2 Adet Daire Başkanlığı ve 6 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar
2015/7517    Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
2015/7534   Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 
YÖNETMELİK

2015/7453   Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap