15 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29337

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2015/7460  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARI

2015/7430 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER

—  İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik (96/73/AT)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—  Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (96/74/AT)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—  Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—  Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik (73/44/AT)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—  Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik
—  Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik
—  tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/3)
—  Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/30)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 19/4/2015 Tarihli ve 703 Sayılı Kararı
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap