6 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29375

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2015/7604    Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2015/7632    Türkiye-Irak Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komitesi 17. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
2015/7636    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Bükreş’teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve İstanbul’daki Dimitrie Cantemir Romen Kültür Enstitüsü’nün İşleyişi ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARI

2015/7530    2014-2015 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafından Belirlenen Kotanın Artırılması Hakkında Karar
 
ATAMA KARARLARI

—   Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Milli Savunma ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
SINIR TESPİT KARARI

—   Sınır Tespitine Dair Karar
 
YÖNETMELİKLER

—   Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
—   Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
—   Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği
—   Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği
—   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliği
—   İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—   Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2015/2)
––  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/26)
—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 450)
—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 451)
—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 452)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 21/1/2015 Tarihli ve 2013/135 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 21/1/2015 Tarihli ve 2013/9660 Başvuru Numaralı Kararı
—   Anayasa Mahkemesinin 21/1/2015 Tarihli ve 2014/4683 Başvuru Numaralı Kararı
 
DANIŞTAY KARARLARI

—   Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar
 
DÜZELTME: Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği ile İlgili
 
 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap