8 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29376

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2015/7544   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri/Sivil Personelin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar
2015/7551   Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar
2015/7621   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
2015/7631   Türkiye Cumhuriyeti ve Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2015/7646  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik Alanda İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
2015/7652    Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar
2015/7655    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2015/7672   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2015/7680   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7643   Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatına Bağlı Olarak Gümüşhane İlinde Gümüşhane Müzesi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar
2015/7644   Kültür ve Turizm Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Şanlıurfa İlinde Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar
2015/7645   Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatına Bağlı Olarak Kilis İlinde Kilis Müzesi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar
2015/7660  Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak, Bazı İllerde Çevik Kuvvet Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar
2015/7661   Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak, Bazı İllerde Özel Harekat Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar
2015/7662  Trabzon, Karaman ve Elazığ İllerinde Kurulacak Hidroelektrik Santralleri ile Bursa İlinde Kurulacak Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2015/7664   Sakarya İli, Akyazı İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın, Akyazı Bölge Otopark Alanı-1 Projesi Kapsamında Akyazı Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER

—  Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)
—  Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelik (75/107/AT)
—  Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
—  Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞ

—  Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/1)
 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap