6 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29389

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

2015/7686   Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

––  Türk Gıda Kodeksi Çay Tebliği (No: 2015/30)
––  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 127)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/1755 Başvuru Numaralı Kararı
––  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/8593 Başvuru Numaralı Kararı
––  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2014/9295 Başvuru Numaralı Kararı
––  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2014/10800 Başvuru Numaralı Kararı
––  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2014/19397 Başvuru Numaralı Kararı
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.