6 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29391

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARI

2015/7753    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
 
ATAMA KARARI

—  Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı
 
TEBLİĞLER

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-42 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-43 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-44 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-45 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-46 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-47 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-48 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-49 Sayılı Kararı
 
KARARLAR

—  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 12/6/2015 Tarihli ve 10158/19757 Sayılı Kararı
—  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 12/6/2015 Tarihli ve 10159/19758 Sayılı Kararı
—  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 12/6/2015 Tarihli ve 10160/19759 Sayılı Kararı
—  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 12/6/2015 Tarihli ve 10161/19760 Sayılı Kararı
—  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 12/6/2015 Tarihli ve 10162/19761 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 7/11/2014 Tarihli ve E: 2014/61, K: 2014/166 Sayılı Kararı
––  Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2015/17, K: 2015/20 Sayılı Kararı
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.