26 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29400

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARI

2015/7872    Ulus Tarihi Kent Merkezi Kapsamında Bulunan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar
 
ATAMA KARARI

—  İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı
 
YÖNETMELİKLER

—  Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik
—  Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
—  Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM) Yönetmeliği