20 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29401

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER

—  İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
—  Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
—  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Gediz Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Gediz Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Gediz Üniversitesi Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
DÜZELTME:   28/6/2015 Tarihli ve 29400 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 2015/398 Sayılı Müşterek Kararname ile İlgili