28 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29403

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARI

2015/7871    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARLARI

2015/7731   Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
—  Başbakanlık ile Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gençlik ve Spor, Kalkınma, Kültür ve Turizm, Maliye ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği
—  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelik
—  İstanbul Bilgi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Şifa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—  UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Atamasının Yenilenmesine Dair Tebliğ
 
KURUL KARARI

—  Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/18 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2015 Tarihli ve 2013/9343 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2015 Tarihli ve 2014/12151 Başvuru Numaralı Kararı
 
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap