11 °C

Resmi Gazete'de bugün

2 Mart 2013 Tarihli ve 28575 Sayılı Resmî Gazete

Resmi Gazete'de bugün

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ


YÖNETMELİKLER

—  Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Esas Parametreler Gözetilerek Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (1222/2009/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Vakıflar Genel Müdürlüğü Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Akdeniz Üniversitesi Halı, Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

—   İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.